gereh

توضیحات محصول

gereh

در این مجموعه باران آرچ برای شما مجموعه ای از گره چینی های ایرانی رو آماده که در این فایل علاوه بر گره چینی که در تصویر می بینید برای شما مجموعه ای از آلات گره ها که از حیوانات از گیاهان یا از آسمان ها الهام گرفته شده تهیه شده است . باران آرچ  امیدوار است شما را در امور آشنایی با معماری همراهی کند .

You must log in to submit a review.