توضیحات محصول

پروژه کامل فاز2 مسکونی
واحدهای 75 متری
4واحد مسکونی

نقشه های ضمیمه:

1.تمامی نقشه های معماری از جمله: پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان شیب بندی بام،نما، برش و ……

2.تمامی پلان های تاسیسات از جمله: پلان سیم کشی برق، پلان لوله های آب سرد و گرم، پلان لوله های فاضلاب، پلام برق رسانی، پلان سیمکشی تلفن و…..

3.تمامی پلان های سازه ای از جمله: پلان فنداسیون. پلان تیر ریزی، دتیل های سقف، دتیل اتصالات سازه و…..3 Capture 1 2

 

You must log in to submit a review.